fr - nl

Initiatiestage

Thema's die aan bod komen :

 • Geschiedenis van de shiatsu
 • Werking
 • Shiatsu als communicatiemiddel
 • Beroepsregels (wat u mag en niet mag doen)
 • Behandelen van de blaasmeridiaan door druktechnieken met handpalm en vingers
 • Behandeling van de voorhand van het paard:
  • Ontspannen van schouders
  • Rotaties en strekkingen van voorbenen
  • Rotaties van hoeven
  • Druktechnieken op schouders
 • Behandeling van de achterhand :
  • Percussietechnieken
  • Druk op pezen en spieren van het spronggewricht
  • Rotatie en strekkingen van achterbenen
 • Behandeling van de flanken
 • Shiatsu van nek, hoofd en staart
 • Shiatsu na arbeid
 • Demonstratie van een volledige shiatsu
 • Alle technieken worden in een schriftelijke cursus met foto's samengevat en aan de leerlingen gegeven.

prijs: 200 euro

(cursus, BTW inbegrepen)